Mail Koala Coaching " Training  info@dekoala.nl   Bel Koala Coaching " Training  06-13995203
Welkom bij Koala Coaching " Training

Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Supervisie betreft de beroepsontwikkeling. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren. Bij de supervisie bepaalt de supervisant welke vragen en ervaringen actueel zijn. Supervisie is leren van je eigen ervaringen in een veilige setting, respectvol en integer. Dit kan individueel of in een groep.

Supervisie is een langer traject dan coaching met een lagere frequentie. Het doel hiervan is zelfsturend te leren. Een traject duurt gemiddeld 8 tot 12 keer gedurende een jaar.